Življenjski slog študentk fizioterapije

Življenjski  slog je odvisen je od posameznika, vendar ga do neke mere določa okolje, v katerem posameznik živi torej je v tesnem sodelovanju z [...]