Lik študenta zdravstvene nege – poudarek na bontonu