Uspesnost preizkusa risanja ure pri nedementnih slovenskih starostnikih z različno izobrazbo