Razdelitev zdravil po skupinah

Povezava do ATC 2015 http://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/dokumenti/SRZH/ATC_2015.pdf