Načrt gospodarjenja z odpadki v zasebni patronažni dejavnosti