Promocija zdravja

/Tag:Promocija zdravja

Promocija zdravja na delovnem mestu – medicinske sestre

Za ciljno skupino naše seminarske naloge smo se odločile izbrati medicinske sestre zaposlene ne kirurških oddelkih splošnih bolnišnic v Sloveniji. Zdravje po definiciji Svetovne [...]

Promocija zdravja in zdravstvena vzgoja

Promocija zdravja – magistrski študijski program