KOPB – klinični primer in preiskava pljučne funkcije