Pravni vidik obravnave bolnika s psihiatrično motnjo