poškodbe glave in agresija

/Tag:poškodbe glave in agresija

Agresija in bolezen

Agresija kot samozaščita in destrukcija Agresija ali agresivno vedenje je fizično ali besedno vedenje, katerega namen je povzročanje fizične ali psihične škode drugim (Kompare [...]

2017-08-11T12:34:18+00:00