poškodbe glave

/Tag:poškodbe glave

Agresija in bolezen

Agresija kot samozaščita in destrukcija Agresija ali agresivno vedenje je fizično ali besedno vedenje, katerega namen je povzročanje fizične ali psihične škode drugim (Kompare [...]

2017-08-11T12:34:18+00:00