poškodbe glave

/Tag:poškodbe glave

Agresija in bolezen

Agresija kot samozaščita in destrukcija Agresija ali agresivno vedenje je fizično ali besedno vedenje, katerega namen je povzročanje fizične ali psihične škode drugim (Kompare [...]

Poškodbe glave

Posledice poškodbe glave

Priporočene smernice za ukrepe in zdravljenje pri poškodovancih s hudo poškodbo glave