poškodba glave

/Tag:poškodba glave

Respiratorni zapleti v rehabilitaciji

Nevrološke poškodbe prinesejo posamezniku dramatične spremembe. Večinoma se zgodijo nenadoma, nepričakovano in posežejo na vse ravni človekovega delovanja. Obseg sprememb, ki jih povzročijo poškodbe, [...]

Oskrba življensko ogrozujočega pacienta s poškodbo glave

Poškodbe glave

Posledice poškodbe glave

Priporočene smernice za ukrepe in zdravljenje pri poškodovancih s hudo poškodbo glave

Smernice za obravnavo pacientov s poškodbo glave

Zdravstvena nega bolnika s poškodbo glave