O poklicnem odnosu med medicinsko sestro in zdravnikom