Možnosti ocene in zdravljenja diabetične periferne nevropatije v referenčni ambulanti družinske medicine