Oskrba življensko ogrozujočega pacienta s poškodbo glave