Opredelitev pojma invalid

/Tag:Opredelitev pojma invalid