Vpliv antibiotikov na trajanje okužb spodnjih dihal