Postopek z bolnikom pri sprejemu in odpustu iz bolnice