Obravnava in prepoznavanje mobinga v ambulanti splošnega zdravnika