medicinske sestre

/Tag:medicinske sestre

Medicinske sestre in nočna izmena

Quote – medicinske sestre

Uniforme medicinske sestre

Medicinska sestra in konflikti

Za zadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni negi, da le-ti dosledno izpolnjujejo delovne naloge in dosegajo zastavljene cilje zdravstvene organizacije, so eden najpomembnejših dejavnikov dobri medosebni [...]

Promocija zdravja na delovnem mestu – medicinske sestre

Za ciljno skupino naše seminarske naloge smo se odločile izbrati medicinske sestre zaposlene ne kirurških oddelkih splošnih bolnišnic v Sloveniji. Zdravje po definiciji Svetovne [...]

Vloga medicinske sestre pri obravnavi pacienta s kronično obstruktivno pljučno boleznijo

Zdravje se danes ne obravnava več kot naravna danost, pač pa je pogojeno z našim načinom življenja. Že od malih nog je zdravju potrebno [...]

Zadovoljstvo medicinskih sester kot element kakovosti managementa zdravstvene nege

Management v Sloveniji si šele utira pot v zdravstvu kot strokovna disciplina (Sirk M, 2007). V zdravstvu in zdravstveni negi pa postaja v sodobnem [...]

Nurses

Vloga in pomoč medicinske sestre pri zapletih in motnjah požiranja

Požiranje je najkompleksnejši refleks živčnega sistema, saj vključuje šest možganskih živcev in usklajeno delovanje petindvajsetih mišičnih skupin. Celotno dogajanje strogo nadzoruje tudi centralno živčevje (Hočevar Boltežar, 2012). Delovanje takšnega števila mišic in živcev je vpleteno zato, ker sta dihalna in prebavna pot medsebojno povezani. S svojim normalnim delovanjem preprečujejo, da bi hrana in tekočina vdirali v dihalni sistem in prišli do pljuč (Vidmar, 2012). […]

Kompetence medicinske sestre v praksi

Ugotavljamo, da se v literaturi v zvezi s kliničnimi kompetencami pojavljajo nejasna in nasprotujoča si mnenja. Nekatere opredelitve kompetenc temeljijo na vedenjskih izidih, medtem ko so druge širše in bolj holistične (Gonczi 1994, McMullan et al. 2003, Meretoja et al. 2004).Vedenjske temeljijo na pristopu, ki poudarja sposobnost za opravljanje nalog opazovati, določa pristojnosti, kakor tudi kaj oseba mora biti sposobna narediti (McMullan et al. 2003). Opredelitev področja in opis problema V današnjem svetu je razvijanje znanj in spretnosti posameznika ključnega pomena, saj se lahko le tako razvijamo in obstanemo na trgu. Za učinkovito delovanje organizacij je potrebno pri posamezniku izpostaviti značilnosti in vedenje, ki vplivajo na razvoj stroke. V tem primeru govorimo o kompetencah medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov pri nas. Delodajalci so sicer v opisih del in nalog strogo ločili delo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, v praksi pa je ta meja večkrat zabrisana (Ramšak, 2009). […]