Odvzem in pošiljanje kužnine za mikrobiološke preiskave