Vključevanje bolnika model vodenja kronične bolezni