Kompetence medicinske sestre v praksi

Ugotavljamo, da se v literaturi v zvezi s kliničnimi kompetencami pojavljajo nejasna in nasprotujoča si mnenja. Nekatere opredelitve kompetenc temeljijo na vedenjskih izidih, medtem ko so druge širše in bolj holistične (Gonczi 1994, McMullan et al. 2003, Meretoja et al. 2004).Vedenjske temeljijo na pristopu, ki poudarja sposobnost za opravljanje nalog opazovati, določa pristojnosti, kakor tudi kaj oseba mora biti sposobna narediti (McMullan et al. 2003). Opredelitev področja in opis problema V današnjem svetu je razvijanje znanj in spretnosti posameznika ključnega pomena, saj se lahko le tako razvijamo in obstanemo na trgu. Za učinkovito delovanje organizacij je potrebno pri posamezniku izpostaviti značilnosti in vedenje, ki vplivajo na razvoj stroke. V tem primeru govorimo o kompetencah medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov pri nas. Delodajalci so sicer v opisih del in nalog strogo ločili delo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, v praksi pa je ta meja večkrat zabrisana (Ramšak, 2009). […]