Klinična uporaba in kritike – na izsledkih temelječa medicina