Odnos negovalnega tima do izobraževanja na visoki zdravstveni šoli