Študija primera bolnice s hiperstimulacijo ovarijev