Pristopi pri globoki venski trombozi v rehabilitacijskih ustanovah

Glede na osnovno obolenje imajo bolniki v rehabilitacijskih ustanovah običajno povečano tveganje za globoko vensko trombozo (GVT). Venska tromboza je posledica delne ali popolne [...]