etika

/Tag:etika

Etični vidiki dajanja in prejemanja prve pomoči

Vlogo pravočasne in ustrezne prve pomoči poudarjajo avtorji številnih raziskav, še posebej pa pristojne mednarodne organizacije z International federation of Red Cross and Red [...]

Morala etika in deontologija

Filozofija z etiko

Plonkec za etiko

Etika in pravila medicinske sestre na delovnem mestu

Ste kdaj razmišljali o etiki v zdravstveni negi? Vsak dan sprejemate etične odločitve, ki niso lahke! Naš odnos do etike je ključnega pomena za uspeh v tem poklicu. ANA (Ameriško združenje medicinskih sester) je leto 2015 razglasilo za leto etike. Kot smo že omenili morajo medicinske sestre vsak dan sprejemati etične odločitve in naš odnos do vprašanja etike je vsekakor ključnega pomena za uspeh v tem poklicu. […]