bolnišnične okužbe

/Tag:bolnišnične okužbe

Bolnišnične infekcije

Hospitalni infekt

Ali kolonizacija z večkratno odpornimi mikrobi predstavlja oviro pri rehabilitaciji pacientov v URI Soča

Bolnišnične okužbe so okužbe, ki nastanejo pri pacientih med bivanjem v bolnišnici ali po odpustu iz nje in so v neposredni vzročni zvezi s [...]