Slovenija uvrščena v skupino držav s trendom vse večjega uživanja alkohola in temu posledično visoko stopnjo jetrne ciroze

Zadnje poročilo Svetovne zdravstvene organizacije o statusu alkohola in zdravja razkriva, da je alkohol najpomembnejši vzrok prezgodnje umrljivosti odraslih v Evropi. V državah kjer [...]